plg_search_sppagebuilder
Search - Content

تنظیم شناسه نیک جهت ثبت دامنه توسط نمایندگان

دامنه های ایران جهت ثبت به نام خریدار توسط نمایندگان نیاز به تنظیم دارند تا نمایندگان فیزیک نظری امکان ثبت دامنه را به نام خریدار داشته باشند .

ساختن شناسهٔ کاربری – ایرنیک

برای ثبت دامنه ها با پسوند Ir نیاز به شناسه نیک دارید ، در این آموزش نحوه ایجاد شناسه نیک در سایت Nic.ir به صورت کامل توضیح داده میشود